Raczkowski, J. “Wasik Bogusz, Budownictwo Zamkowe Na Ziemi chełmińskiej (od XIII Do XV Wieku)”. Ordines Militares Colloquia Torunensia Historica. Yearbook for the Study of the Military Orders, vol. 22, Oct. 2017, pp. 341-6, doi:10.12775/OM.2017.015.