1.
CZWOJDRAK, Bożena. Jóźwiak Sławomir and Szweda Adam. Dwór wielkich mistrzów zakonu krzyżackiego w Malborku. Siedziba i świeckie otoczenie średniowiecznego władcy zakonnego. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2022: [The Court of the Grand Masters of the Teutonic Order in Marienburg. The residence and secular surroundings of a medieval monastic ruler]. Ordines Militares Colloquia Torunensia Historica. Yearbook for the Study of the Military Orders. Online. 30 December 2023. Vol. 28, pp. 283-287. [Accessed 25 July 2024]. DOI 10.12775/OM.2023.011.