1.
CZAJA, Roman. Rafał Simiński. Konflikt – pojednanie – współpraca. Studia nad polityką książąt zachodniopomorskich i biskupów kamieńskich wobec Zakonu Krzyżackiego w Prusach w latach 1320–1423. Ordines Militares Colloquia Torunensia Historica. Yearbook for the Study of the Military Orders. Online. 9 November 2021. Vol. 26, pp. 396-398. [Accessed 24 April 2024]. DOI 10.12775/OM.2021.018.