1.
KWIATKOWSKI, Krzysztof. Zamek biskupów chełmińskich w Wąbrzeźnie w świetle badań archeologiczno-architektonicznych. Studia i materiały, red. Marcin Wiewióra. Ordines Militares Colloquia Torunensia Historica. Yearbook for the Study of the Military Orders. Online. 18 October 2017. Vol. 22, pp. 330-340. [Accessed 21 June 2024]. DOI 10.12775/OM.2017.014.