Czaja, R. (2021) “Rafał Simiński. Konflikt – pojednanie – współpraca. Studia nad polityką książąt zachodniopomorskich i biskupów kamieńskich wobec Zakonu Krzyżackiego w Prusach w latach 1320–1423”, Ordines Militares Colloquia Torunensia Historica. Yearbook for the Study of the Military Orders, 26, pp. 396–398. doi: 10.12775/OM.2021.018.