Czaja, Roman. 2021. “Rafał Simiński. Konflikt – Pojednanie – współpraca. Studia Nad Polityką książąt Zachodniopomorskich I biskupów kamieńskich Wobec Zakonu Krzyżackiego W Prusach W Latach 1320–1423”. Ordines Militares Colloquia Torunensia Historica. Yearbook for the Study of the Military Orders 26 (November):396-98. https://doi.org/10.12775/OM.2021.018.