Raczkowski, Juliusz. 2017. “Wasik Bogusz, Budownictwo Zamkowe Na Ziemi chełmińskiej (od XIII Do XV Wieku)”. Ordines Militares Colloquia Torunensia Historica. Yearbook for the Study of the Military Orders 22 (October):341-46. https://doi.org/10.12775/OM.2017.015.