CZWOJDRAK, B. Jóźwiak Sławomir and Szweda Adam. Dwór wielkich mistrzów zakonu krzyżackiego w Malborku. Siedziba i świeckie otoczenie średniowiecznego władcy zakonnego. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2022: [The Court of the Grand Masters of the Teutonic Order in Marienburg. The residence and secular surroundings of a medieval monastic ruler]. Ordines Militares Colloquia Torunensia Historica. Yearbook for the Study of the Military Orders, [S. l.], v. 28, p. 283–287, 2023. DOI: 10.12775/OM.2023.011. Disponível em: https://apcz.umk.pl/OM/article/view/48145. Acesso em: 23 jul. 2024.