CZAJA, R. Rafał Simiński. Konflikt – pojednanie – współpraca. Studia nad polityką książąt zachodniopomorskich i biskupów kamieńskich wobec Zakonu Krzyżackiego w Prusach w latach 1320–1423. Ordines Militares Colloquia Torunensia Historica. Yearbook for the Study of the Military Orders, [S. l.], v. 26, p. 396–398, 2021. DOI: 10.12775/OM.2021.018. Disponível em: https://apcz.umk.pl/OM/article/view/35783. Acesso em: 24 apr. 2024.