Czaja, R. (2021). Rafał Simiński. Konflikt – pojednanie – współpraca. Studia nad polityką książąt zachodniopomorskich i biskupów kamieńskich wobec Zakonu Krzyżackiego w Prusach w latach 1320–1423. Ordines Militares Colloquia Torunensia Historica. Yearbook for the Study of the Military Orders, 26, 396–398. https://doi.org/10.12775/OM.2021.018