Kwiatkowski, K. (2017). Zamek biskupów chełmińskich w Wąbrzeźnie w świetle badań archeologiczno-architektonicznych. Studia i materiały, red. Marcin Wiewióra. Ordines Militares Colloquia Torunensia Historica. Yearbook for the Study of the Military Orders, 22, 330–340. https://doi.org/10.12775/OM.2017.014