(1)
Czwojdrak, B. Jóźwiak Sławomir and Szweda Adam. Dwór Wielkich mistrzów Zakonu krzyżackiego W Malborku. Siedziba I świeckie Otoczenie średniowiecznego władcy Zakonnego. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2022: [The Court of the Grand Masters of the Teutonic Order in Marienburg. The Residence and Secular Surroundings of a Medieval Monastic ruler]. OM 2023, 28, 283-287.