(1)
Czaja, R. Rafał Simiński. Konflikt – Pojednanie – współpraca. Studia Nad Polityką książąt Zachodniopomorskich I biskupów kamieńskich Wobec Zakonu Krzyżackiego W Prusach W Latach 1320–1423. OM 2021, 26, 396-398.