[1]
Czwojdrak, B. 2023. Jóźwiak Sławomir and Szweda Adam. Dwór wielkich mistrzów zakonu krzyżackiego w Malborku. Siedziba i świeckie otoczenie średniowiecznego władcy zakonnego. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2022: [The Court of the Grand Masters of the Teutonic Order in Marienburg. The residence and secular surroundings of a medieval monastic ruler]. Ordines Militares Colloquia Torunensia Historica. Yearbook for the Study of the Military Orders. 28, (Dec. 2023), 283–287. DOI:https://doi.org/10.12775/OM.2023.011.