[1]
Czaja, R. 2021. Rafał Simiński. Konflikt – pojednanie – współpraca. Studia nad polityką książąt zachodniopomorskich i biskupów kamieńskich wobec Zakonu Krzyżackiego w Prusach w latach 1320–1423. Ordines Militares Colloquia Torunensia Historica. Yearbook for the Study of the Military Orders. 26, (Nov. 2021), 396–398. DOI:https://doi.org/10.12775/OM.2021.018.