Return to Article Details Karol Polejowski, Matrimonium et crux. Wzrost i kariera rodu de Brienne w czasie wypraw krzyżowych (do początku XIV wieku) [Matrimonium et crux. The rise and career of the Brienne family during the Crusades (until the beginning of the 14th century)] Download Download PDF