1.
BRODZIŃSKA-MIROWSKA, Barbara. Anatomia władzy. Mistewicz kontra Karnowski. 2010. Wydawnictwo Czerwone i Czarne, ss. 304. Nowe Media. Czasopismo Naukowe [online]. 1 grudzień 2011, T. 2, s. 178–182. [udostępniono 25.7.2024]. DOI 10.12775/NM.2011.013.