1.
SIWICKI, Maciej. Granice odpowiedzialności usługodawców internetowych prowadzących elektroniczne wersje gazet. Nowe Media. Czasopismo Naukowe [online]. 1 grudzień 2011, T. 2, s. 113–124. [udostępniono 25.6.2024]. DOI 10.12775/NM.2011.007.