1.
BIAŁAS, Bartłomiej Rafał. Advergames – przyszłość polityki?. Nowe Media. Czasopismo Naukowe [online]. 1 grudzień 2011, T. 2, s. 83–98. [udostępniono 19.7.2024]. DOI 10.12775/NM.2011.005.