1.
STEFANOWICZ, Karolina. Portale społecznościowe jako narzędzie wpływu politycznego. Nowe Media. Czasopismo Naukowe [online]. 1 grudzień 2011, T. 2, s. 55–68. [udostępniono 16.6.2024]. DOI 10.12775/NM.2011.003.