1.
JEZIŃSKI, Marek. Po co politykom nowe media? O politycznym istnieniu w wirtualnej przestrzeni. Nowe Media. Czasopismo Naukowe [online]. 1 grudzień 2011, T. 2, s. 11–30. [udostępniono 24.6.2024]. DOI 10.12775/NM.2011.001.