Brodzińska-Mirowska, B. „Anatomia władzy. Mistewicz Kontra Karnowski. 2010. Wydawnictwo Czerwone I Czarne, Ss. 304”. Nowe Media. Czasopismo Naukowe, t. 2, grudzień 2011, s. 178-82, doi:10.12775/NM.2011.013.