Scheffs, Łukasz. „Łukasz Wojtkowski. 2010. Kultura Masowa a Marketing Polityczny. Przypadek amerykańskich Kampanii Prezydenckich 2000 I 2004. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, Ss. 131”. Nowe Media. Czasopismo Naukowe, t. 2, grudzień 2011, s. 173-7, doi:10.12775/NM.2011.012.