Siwicki, M. „Granice odpowiedzialności usługodawców Internetowych prowadzących Elektroniczne Wersje Gazet”. Nowe Media. Czasopismo Naukowe, t. 2, grudzień 2011, s. 113-24, doi:10.12775/NM.2011.007.