Białas, B. R. „Advergames – przyszłość Polityki?”. Nowe Media. Czasopismo Naukowe, t. 2, grudzień 2011, s. 83-98, doi:10.12775/NM.2011.005.