Stefanowicz, K. „Portale społecznościowe Jako narzędzie wpływu Politycznego”. Nowe Media. Czasopismo Naukowe, t. 2, grudzień 2011, s. 55-68, doi:10.12775/NM.2011.003.