Jeziński, M. „Po Co Politykom Nowe Media? O Politycznym Istnieniu W Wirtualnej Przestrzeni”. Nowe Media. Czasopismo Naukowe, t. 2, grudzień 2011, s. 11-30, doi:10.12775/NM.2011.001.