[1]
B. Brodzińska-Mirowska, „Anatomia władzy. Mistewicz kontra Karnowski. 2010. Wydawnictwo Czerwone i Czarne, ss. 304”, NM, t. 2, s. 178–182, grudz. 2011.