[1]
Łukasz Scheffs, „Łukasz Wojtkowski. 2010. Kultura masowa a marketing polityczny. Przypadek amerykańskich kampanii prezydenckich 2000 i 2004. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, ss. 131”, NM, t. 2, s. 173–177, grudz. 2011.