Brodzińska-Mirowska, B. (2011) „Anatomia władzy. Mistewicz kontra Karnowski. 2010. Wydawnictwo Czerwone i Czarne, ss. 304”, Nowe Media. Czasopismo Naukowe, 2, s. 178–182. doi: 10.12775/NM.2011.013.