Białas, B. R. (2011) „Advergames – przyszłość polityki?”, Nowe Media. Czasopismo Naukowe, 2, s. 83–98. doi: 10.12775/NM.2011.005.