Stefanowicz, K. (2011) „Portale społecznościowe jako narzędzie wpływu politycznego”, Nowe Media. Czasopismo Naukowe, 2, s. 55–68. doi: 10.12775/NM.2011.003.