Brodzińska-Mirowska, Barbara. 2011. „Anatomia władzy. Mistewicz Kontra Karnowski. 2010. Wydawnictwo Czerwone I Czarne, Ss. 304”. Nowe Media. Czasopismo Naukowe 2 (grudzień):178-82. https://doi.org/10.12775/NM.2011.013.