Scheffs, Łukasz. 2011. „Łukasz Wojtkowski. 2010. Kultura Masowa a Marketing Polityczny. Przypadek amerykańskich Kampanii Prezydenckich 2000 I 2004. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, Ss. 131”. Nowe Media. Czasopismo Naukowe 2 (grudzień):173-77. https://doi.org/10.12775/NM.2011.012.