Stefanowicz, Karolina. 2011. „Portale społecznościowe Jako narzędzie wpływu Politycznego”. Nowe Media. Czasopismo Naukowe 2 (grudzień):55-68. https://doi.org/10.12775/NM.2011.003.