Wawrzyński, P. (2015). Polityka historyczna w dobie Internetu: Instytut Pamięci Narodowej a nowe media. Nowe Media. Czasopismo Naukowe, 5, 13–34. https://doi.org/10.12775/NM.2014.001