Brodzińska-Mirowska, B. (2011). Anatomia władzy. Mistewicz kontra Karnowski. 2010. Wydawnictwo Czerwone i Czarne, ss. 304. Nowe Media. Czasopismo Naukowe, 2, 178–182. https://doi.org/10.12775/NM.2011.013