Białas, B. R. (2011). Advergames – przyszłość polityki?. Nowe Media. Czasopismo Naukowe, 2, 83–98. https://doi.org/10.12775/NM.2011.005