Stefanowicz, K. (2011). Portale społecznościowe jako narzędzie wpływu politycznego. Nowe Media. Czasopismo Naukowe, 2, 55–68. https://doi.org/10.12775/NM.2011.003