Jeziński, M. (2011). Po co politykom nowe media? O politycznym istnieniu w wirtualnej przestrzeni. Nowe Media. Czasopismo Naukowe, 2, 11–30. https://doi.org/10.12775/NM.2011.001