(1)
Brodzińska-Mirowska, B. Anatomia władzy. Mistewicz Kontra Karnowski. 2010. Wydawnictwo Czerwone I Czarne, Ss. 304. NM 2011, 2, 178-182.