(1)
Stefanowicz, K. Portale społecznościowe Jako narzędzie wpływu Politycznego. NM 2011, 2, 55-68.