Zaucha, Joanna. „Zróżnicowanie składniowe I Semantyczne Czasownikowych wykładników fałszu”. Linguistica Copernicana 12 (kwiecień 21, 2016): 107–122. Udostępniono listopad 28, 2023. https://apcz.umk.pl/LinCop/article/view/LinCop.2015.004.