Jankowiak, Lucyna Agnieszka. „Udział Medycznych terminów zapożyczonych W XIX-Wiecznych synonimachgłównych (na Materiale Nazw chorób Ze Słownika Terminologii Lekarskiej Polskiej)”. Linguistica Copernicana 11 (czerwiec 30, 2015): 159–168. Udostępniono lipiec 25, 2024. https://apcz.umk.pl/LinCop/article/view/LinCop.2014.043.