Radomski, Marek. „Komponent Fonologiczny języka Polskiego Jako Struktura Rdzeń-Peryferie Na przykładzie Akcentu Wyrazowego W Galicyzmach”. Linguistica Copernicana 17 (marzec 29, 2021): 208–219. Udostępniono luty 7, 2023. https://apcz.umk.pl/LinCop/article/view/LinCop.2020.011.