Jakielaszek, Jarosław. „Opozycja Trybu przypuszczającego I Trybu oznajmującego W łacinie: Teoria Hierarchicznego uporządkowania Cech Dystynktywnych”. Linguistica Copernicana 17 (marzec 29, 2021): 63–79. Udostępniono styczeń 29, 2023. https://apcz.umk.pl/LinCop/article/view/LinCop.2020.005.