Wołowska, Katarzyna. „Wartościowanie Motywu ‘Ojczyzny’ I ‘Synczyzny’ W Trans-Atlantyku Witolda Gombrowicza W świetle Metodologii Semantyki Interpretacyjnej”. Linguistica Copernicana 15 (luty 18, 2019): 355–370. Udostępniono kwiecień 25, 2024. https://apcz.umk.pl/LinCop/article/view/LinCop.2018.021.