Zaucha, Joanna. „Czasownikowe wykładniki fałszu Z Inherentną Oceną działań Agensa”. Linguistica Copernicana 13 (czerwiec 15, 2017): 143–158. Udostępniono grudzień 11, 2023. https://apcz.umk.pl/LinCop/article/view/LinCop.2016.006.