1.
RADZISZEWSKA, Iwona. Język ksiąg religijnych Tatarów litewsko-polskich, funkcjonujących w środowisku muzułmanów polskich. Linguistica Copernicana [online]. 1 czerwiec 2009, T. 2, nr 2, s. 261–271. [udostępniono 28.5.2024]. DOI 10.12775/LinCop.2009.032.