1.
GROCHOWSKI, Maciej. Od redakcji. Linguistica Copernicana [online]. 30 czerwiec 2015, T. 11, s. 9–14. [udostępniono 16.7.2024]. DOI 10.12775/6967.